Procés de fabricació / Proceso de fabricación

Procés de fabricació cervesa moska de girona

Aquests son els passos del procés d’elaboració de les nostres cerveses, des de la selecció de les maltes fins a la maduració, on ja ens podrem veure la cervesa.

1) Mescla i molturació

El primer pas és la preparació de les maltes necessàries per fer la cervesa. Preparem els diferents tipus de malta segons la recepta que anem a elaborar, desprès les molem al moli.

2) Maceració

L’operació de macerar es porta a terme a la màquina cervesera i consisteix en barrejar aigua calenta i la malta formant una mestura, aquesta passa per diferents etapes a varies temperatures (entre 50º i 70ºC) depengen del tipus de cervesa, a fi d’aconseguir la conversió dels midons de la malta en sucres.

3) Filtratge

Un cop acabat el procés de maceració es separa el most ric en sucre del gra. El procés consisteix en colar el most a traves del mateix bagàs de la malta, que fa de filtre, i afegir-hi aigua a 80ºC. Després ruixant el llit del gra acabem d’extreure tots els sucres que encara queden en les restes del grà o bagàs.

4) Ebullició

A continuació tot el most obtingut es bull durant almenys una hora i mitja, afegint-li els llúpols necessaris per donar l’amargor i l’aroma necessaris, segons la recepta o tipus de cervesa que vulguem fer. Aquest procediment es porta a terme també a la caldera de la màquina cervesera.

Aquest procés es important pels següents motius:

  • Destrueix les possibles bactèries contaminants presents en el most, assegurant així la seva esterilitat.
  • Aromatitzar, donar sabor i amargor a la cervesa mitjançant la addició del llúpol.
  • Millorar la clarificació de la cervesa per l’efecte combinat del calor i els tanins del llúpol que precipiten proteïnes.
  • Eliminar l’activitat de les diastases en cas que no s’hagin destruït en el macerat.

5) Refredament del most i filtratge del llúpol.

Un cop acabat el procés d’ebullició i un cop el most a reposat uns 15 minuts es passa tot a la cuba-filtre de la màquina cervesera.

Seguidament, amb molt de compta, ja podem extreure el most de la cuba, filtrant el llùpol, quedant un most net i clar.

Un cop tenim el most net i clar passem a refredar-lo ràpidament per evitar possibles contaminacions, el most ja fred va directament al fermentador.

6) Fermentació

Un cop el most és al fermentador i a la temperatura adequada, (de 12 a 22ºC, depenent del tipus de cervesa) procedim a inocular-hi el ferment, aquest microorganisme porta a terme el procés de fermentació, que transforma la maltosa del most en alcohol, i després en CO2 .

7) Envasat

En el moment en que els ferments deixen de produir alcohol i comencen a produir CO2 procedim a l’envasa’t de la cervesa, el filtratge dels llevats es fa per decantació provocada per un refredament a 1ºC de la cervesa abans d’envasar.

Maduració

Un cop la cervesa està envasada procedim a emmagatzemar-la perquè maduri correctament a la càmera de fred i a la temperatura correcta segons el tipus de cervesa. Les resta de llevats que queden a la cervesa son els que continuen fermentant i creen el gas de la cervesa de forma natural dintre del seu propi envàs. Aquest procés pot durar de tres a cinc setmanes, estan després la cervesa ja llesta per ser consumida.